საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს მთავრობასა და პორტუგალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ კონვენცია
ხელმოწერილია 21.12.2012
ძალაშია 18.04.2015

საქართველოს მთავრობასა და პორტუგალიის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება  
ხელმოწერილია 22.04.2019                

ურთიერთგაგების მემორანდუმი დიპლომატიური სწავლების და ინფორმაციისა და დოკუმენტაციის გაცვლის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიურ სასწავლო ცენტრსა და პორტუგალიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიურ ინსტიტუტს შორის  
ხელმოწერილია 05.04.2017  

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და პორტუგალიის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას (Portuguese Industrial Association – Chamber of Commerce and Industry (AIP-CCI)) შორის 
ხელმოწერილია 14.12.2017 

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და პორტუგალიურენოვანი ქვეყნების თანამეგობრობის ბიზნეს-კონფედერაციას (Business Confederation of the CPLP (CE-CPLP)) შორის 
ხელმოწერილია 14.12.2017

ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს ყვარლის რაიონის სოფელ შილდასა და პორტუგალიის რესპუბლიკის ალენტეჟუს რეგიონის სოფელ კუბას შორის
ხელმოწერილია 09.03.2017

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და კამოეშის ინსტიტუტს შორის თანამშრომლობის ოქმი 
ხელმოწერილია 19.10.2012