საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოსა და პორტუგალიის რესპუბლიკას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები

ვაჭრობა

2015 წლის მონაცემებით, საქართველოსა და პორტუგალიას შორის სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 24%-ით, წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით და შეადგინა 47,96 მლნ. აშშ დოლარი.

  • ექსპორტი შემცირდა 91%-ით და შეადგინა 0,16 მლნ. აშშ დოლარი.

2015 წელს, საქართველოდან პორტუგალიაში ექსპორტის კლება განპირობებული იყო ძირითადად შემდეგი პროდუქციის ექსპორტის შემცირებით:

პროდუქცია

2015 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

ფეროშენადნობები

-

2015 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა, სხვაობა 1.51 მლნ. აშშ დოლარი

ნაწარმი ნატურალური კორპისგან

-

2015 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა, სხვაობა 0,075 მლნ. აშშ დოლარი

მამაკაცის პერანგები

-

0.021 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 69%-ით, სხვაობა 0.046 მლნ. აშშ დოლარი.

მამაკაცის კოსტუმები

-

0.055 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 32%-ით, სხვაობა 0.026 მლნ. აშშ დოლარი.

ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია: მამაკაცის კოსტუმები (0.055 მლნ. აშშ დოლარი), ელექტრული წყლის გამახურებლები (0,024 მლნ. აშშ დოლარი), მამაკაცის პერანგები (0.021 მლნ. აშშ დოლარი), ალკოჰოლური სასმელები (0,013 მლნ. აშშ დოლარი), მამაკაცის პრიკოტაჟის პერანგები (0.009 მლნ. აშშ დოლარი), მამაკაცის პალტოები (0,008 მლნ. აშშ დოლარი), ტრიკოტაჟის სვიტრები და პულოვერები (0,008 მლნ. აშშ დოლარი).

  • იმპორტი გაიზარდა 30%-ით და შეადგინა 47,80 მლნ. აშშ დოლარი.

2015 წელს, პორტუგალიიდან საქართველოში იმპორტის ზრდა განპირობებული იყო ძირითადად შემდეგი პროდუქციის იმპორტის გაზრდით:

პროდუქცია

2015 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები

-

37,64 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 49%-ით, სხვაობა 12,46 მლნ. აშშ დოლარი

საწერი ქაღალდი

-

1,99 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 35-ჯერ, სხვაობა 1,94 მლნ. აშშ დოლარი

სასუქები, აზოტის, ფოსფორის ან კალიუმის შემცველობით

-

0.40 მლნ. აშშ დოლარი, 2014 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა

ავეჯი

-

0,28 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 18-ჯერ, სხვაობა 0,26 მლნ. აშშ დოლარი

დაგრეხილი მავთული შავი ლითონებისაგან

-

0,29 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 3-ჯერ, სხვაობა 0,22 მლნ. აშშ დოლარი.

ამასთან, 2015 წელს, პორტუგალიიდან საქართველოში შემცირდა შემდეგი პროდუქციის იმპორტი:

პროდუქცია

2015 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

ნაწარმი ნატურალური კორპისგან

-

1,16 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 66%-ით, სხვაობა 2,20 მლნ. აშშ დოლარი

აგლომერირებული კორპი და მისი ნაწარმი

-

1,73 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 49%-ით, სხვაობა 1,66 მლნ. აშშ დოლარი

სასუქები, აზოტოვანი

-

0,22 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 67%-ით, სხვაობა 0,43 მლნ. აშშ დოლარი

სატვირთო ავტომობილები

-

0,19 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 63%-ით, სხვაობა 0,33 მლნ. აშშ დოლარი

ჩემოდნები და სამგზავრო ჩანთები

-

0,59 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 30%-ით, სხვაობა 0,25 მლნ. აშშ დოლარი

თხილი/კაკალი

-

2015 წელს იმპორტი არ განხორციელებულა, სხვაობა 0,17 მლნ. აშშ დოლარი

მამაკაცის კოსტიუმები

-

0,017 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 89%-ით, სხვაობა 0,15 მლნ. აშშ დოლარი

ბიჟუტერია

-

0,25 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 25%-ით, სხვაობა 0,085 მლნ. აშშ დოლარი.

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები (37,64 მლნ. აშშ დოლარი), საწერი ქაღალდი (1,99 მლნ. აშშ დოლარი), აგლომერირებული კორპი და მისი ნაწარმი (1,73 მლნ. აშშ დოლარი), ნატურალური კორპის ნაწარმი (1,16 მლნ. აშშ დოლარი), ჩემოდნები და სამგზავრო ჩანთები (0.59 მლნ. აშშ დოლარი), სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტი, ფოსფორის ან კალიუმის შემცველობით (0.40 მლნ. აშშ დოლარი), დაგრეხილი მავთული შავი ლითონებისაგან (0,29 მლნ. აშშ დოლარი), ავეჯი (0,28 მლნ. აშშ დოლარი), ფეხსაცმელი (0.27 მლნ, აშშ დოლარი), ბიჟუტერია (0.25 მლნ. აშშ დოლარი), აზოტოვანი სასუქები (0,22 მლნ. აშშ დოლარი), სატვირთო ავტომობილები (0.19 მლნ. აშშ დოლარი).

2014 მონაცემებით, საქართველოსა და პორტუგალიას შორის სავაჭრო ბრუნვა გაიზარდა 52%-ით, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით და შეადგინა 38,67 მლნ. აშშ დოლარი.

  • ექსპორტ შემცირდა 21%-ით და 1,82 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა.

2014 წელს, საქართველოდან პორტუგალიაში ექსპორტის კლება განპირობებული იყო ძირითადად შემდეგი პროდუქციის ექსპორტის შემცირებით:

პროდუქცია

2014 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

უალკოჰოლო სასმელები

-

2014 წელს ექსპორტი არ განხორციელებულა, სხვაობა 0,41 მლნ. აშშ დოლარი

ფეროშენადნობები

-

1,51 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 6%-ით, სხვაობა 0,10 მლნ. აშშ დოლარი

მამაკაცის კოსტუმები

-

0.081 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 37%-ით, სხვაობა 0.048 მლნ. აშშ დოლარი

ფეხსაცმელი

-

0.007 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 65%-ით, სხვაობა 0.014 მლნ. აშშ დოლარი

ჰალსტუხები

-

0.005 მლნ. აშშ დოლარი, შემცირდა 61%-ით, სხვაობა 0.008 მლნ. აშშ დოლარი.

ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია: ფეროშენადნობები (1,51 მლნ. აშშ დოლარი), მამაკაცის კოსტუმები (0.081 მლნ. აშშ დოლარი), ნაწარმი ნატურალური კორპისგან (0,075 მლნ. აშს დოლარი), მამაკაცის პერანგები (0.067 მლნ. აშშ დოლარი), მამაკაცის ტრიკოტაჟის პერანგები (0.017 მლნ. აშშ დოლარი), ნაწარმი ნატურალური ბეწვისგან (0,012 მლნ. აშშ დოლარი), მამაკაცის პალტოები (0,012 მლნ. აშშ დოლარი).

  • იმპორტი გაიზარდა 60%-ით და შეადგინა 36,85 მლნ. აშშ დოლარი.

2014 წელ მონაცემებით, პორტუგალიიდან საქართველოში იმპორტის ზრდა განპირობებული იყო ძირითადად შემდეგი პროდუქციის იმპორტის მატებით:

პროდუქცია

2014 წელი

(მლნ. აშშ დოლარი)

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები

-

25,18 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 117%-ით, სხვაობა 13,55 მლნ. აშშ დოლარი

ალგომერირებული კორპი

-

3,38 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 18%-ით, სხვაობა 0,51 მლნ. აშშ დოლარი

აზოტოვანი სასუქები

-

0,65 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 127%-ით, სხვაობა 0,36 მლნ. აშშ დოლარი

ნაწარმი ნატურალური კორპისგან

-

3,36 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 7%-ით, სხვაობა 0,21 მლნ. აშშ დოლარი

ჩემოდნები, ჩანთები

-

0,84 მლნ. აშშ დოლარი, გაიზარდა 29%-ით, სხვაობა 0,19 მლნ. აშშ დოლარი

თხილი/კაკალი

-

0.17 მლნ. აშშ დოლარი, 2013 წელს იმპორტი არ განხორცილებულა

დაგრეხილი მავთული

-

0,074 მლნ. აშშ დოლარი, 2013 წელს იმპორტი არ განხორცილებულა.

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია: სპილენძის მადნები და კონცენტრატები (25,18 მლნ. აშშ დოლარი), აგლომერირებული კორპი და მისი ნაწარმი (3,38 მლნ. აშშ დოლარი), ნატურალური კორპის ნაწარმი (3,36 მლნ. აშშ დოლარი), ჩემოდნები და სამგზავრო ჩანთები (0.84 მლნ. აშშ დოლარი), აზოტოვანი სასუქები (0,65 მლნ. აშშ დოლარი), სატვირთო ავტომობილები (0,52 მლნ. აშს დოლარი), ბიჟუტერია (0.34 მლნ. აშშ დოლარი), ფეხსაცმელი (0,23 მლნ. აშშ დოლარი).

საინვესტიციო ურთიერთობები

პორტუგალიიდან საქართველოში ინვესტიციების შემოდინება 2007 წელს უმნიშვნელო რაოდენობით დაიწყო და 13 ათ. აშშ დოლარი შეადგინა. 2008 წელს ეს მაჩვენებელი 8-ჯერ გაიზარდა და 117 ათ. აშშ დოლარი შეადგინა. 2009 წელს ინვესტიციების რაოდენობა 80%-ით შემცირდა და 24 ათ. აშშ დოლარიშეადგინა. 2010 წელს ინვესტიციების მოცულობა 13%-ით შემცირდა და 21 ათ. აშშ დოლარი შეადგინა. 2011 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან ინვესტიციები არ განხორციელებულა.

2012 წელს, პორტუგალიიდან შემოსული ინვესტიციების მოცულობამ 0.17 მლნ. აშშ დოლარიშეადგინა. 2013 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსული ინვესტიციების მოცულობამ 2.49მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც დაახლოებით 14-ჯერ აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს.

2014 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსული ინვესტიციები 19%-ით შემცირდა, წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით და 2,03 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა.

2015 წლის 3 კვარტლის მონაცემების შესაბამისად, პორტუგალიიდან შემოსული ინვესტიციების მოცულობა 0,70 მლნ. აშშ დოლარით განისაზღვრა, რაც 65%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით.

ტურიზმი

2005-2015 წლებში, პორტუგალიიდან საქართველოში სულ შემოსულია 7 351 ვიზიტორი. აქედან:

  • 2011 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსულია 559 ვიზიტორი, რაც წინა წელთან შედარებით, 25%-ით გაიზარდა
  • 2012 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსულია 863 ვიზიტორი რაც წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 54%-ით გაზრდილია
  • 2013 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსულია 1 098 ვიზიტორი რაც წინა წლის მაჩვენებელ 27%-ით აღემატება
  • 2014 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსულია 1 436 ვიზიტორი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 31%-ით აღემატება
  • 2015 წლის მონაცემებით, პორტუგალიიდან შემოსულია 1 910 ვიზიტორი, რაც წინა წლის ანალოგიურ ანალოგიურ მაჩვენებელს 33%-ით აღემატება
  • 2016 წლ 2 თვის პორტუგალიიდან შემოსულია 138 ვიზიტორი, რაც 17%-ით ნაკლებია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით.

დანართი

პორტუგალიიდან შემოსული ინვესტიციების რაოდენობა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 QIII

საქართველოში შემოსული ინვესტიციები

2014.8

1564.0

658.4

814.5

1117.2

911.6

941.9

1758.4

1019.0

პორტუგალიიდან შემოსული ინვესტიციები

0.013

0.12

0.024

0.021

-

0.17

2.49

2.03

0.70

წილი მთლიან მოცულობაში %

0.001

0.01

0.004

0.003

-

0.02

0.3

0.1

0.1

ზრდა %

-

800.0

-79.5

-12.5

-

-

1364.7

-18.5

-65.2

პორტუგალიიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობა

წლები

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016-2

საქართველოში შემოსული ვიზიტორები

763231

1051749

1290108

1500049

2031717

2822363

4428221

5392303

5515559

5897685

683561

პორტუგალიიდან შემოსული ვიზიტორები

184

199

210

283

448

559

863

1098

1436

1910

138

ზრდა წინა წელთან შედარებით %

14.3

8.2

5.5

34.8

58.3

24.8

54.4

27.2

30.8

33.0

-16.9

წილი მთლიან რაოდენობაში %

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.02

საქართველო-პორტუგალიის სავაჭრო ბრუნვა

(მლნ. აშშ დოლარი)

წლები

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016/1

ბრუნვა სულ

5633.8

6934.6

9225.2

10413.1

10921.1

11454.0

9930.3

527.7

ბრუნვა

3.93

5.34

7.21

12.40

25.40

38.67

47.96

0.50

ზრდა %

-31.5

35.9

35.0

72.0

104.8

52.2

24.0

11.1

წილი მთლიან ბრუნვაში %

0.1

0.1

0.1

0.1

0.2

0.3

0.5

0.1

ექსპორტი სულ

1133.6

1677.5

2186.7

2376.2

2909.5

2860.7

2203.6

122.2

ექსპორტი

1.05

1.91

2.81

5.15

2.30

1.82

0.16

0.00

ზრდა %

707.7

81.9

47.1

83.3

-55.3

-20.9

-91.2

-

წილი მთლიან ექსპორტში %

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.1

0.01

-

იმპორტი სულ

4500.2

5257.1

7038.4

8036.9

8011.6

8593.3

7726.7

405.5

იმპორტი

2.88

3.43

4.40

7.25

23.10

36.85

47.80

0.50

ზრდა %

-48.7

19.1

28.3

64.8

218.6

59.5

29.7

51.5

წილი მთლიან იმპორტში %

0.1

0.1

0.1

0.1

0.3

0.4

0.6

0.1

სალდო

-1.83

-1.52

-1.59

-2.10

-20.80

-35.03

-47.64

-0.50

პორტუგალიის საელჩო საქართველოში (რეზიდენციით ქ. ანკარა)

მისამართი: Kuleli Sok N. 26 Gasiosmanpasa Ankara, Turquie

ტელეფონი: (00 903 12) 405 60 29

პორტუგალიის რესპუბლიკის საკონსულო: საქართველოს მოქალაქეებისთვის საკონსულო მომსახურება წარმოებს ქ. ანკარიდან.

ბმულები:

საქართველოში პორტუგალიის საელჩო (რეზიდენციით ქ.ანაკარა): www.portugalembassy.org.tr

პორტუგალიური ენის ცენტრი საქართველოში

ცენტრის დირექტორი: ვერა პეიშოტო, ცენტრის კოორდინატორი: მარიეტა ჩიხლაძე, ცენტრის ვებ-გვერდი: https://portugueseattsu.wordpress.com/

პორტუგალიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო: www.min-nestrangeiros.pt/mne

პორტუგალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი: www.presidencia.pt

პორტუგალიის რესპუბლიკის ასამბლეა (პარლამენტი): http://www.parlamento.pt

პორტუგალიის რესპუბლიკის მთავრობა: www.portugal.gov.pt